Att vara anhörig är oftast mycket svårt genom att Du tar stort ansvar och

oftast inte vet dina rättigheter. Vi hjälper anhöriga och personer med

funktionshinder att ta tillvara på dina rättigheter mot kommun,

försäkringskassa och landsting. Vi kan hjälpa dig med alla

myndighetskontakter, telefon, hembesök och så vidare så att du kan lägga

din tid och kraft på att hjälpa din anhörig.

Kontakta oss på sekreterare@assistansjuristerna.se eller telefonnummer 076 677 97 74