Assistansjuristerna hjälper dig med ansökan, omprövning
eller överklagan av ett LSS beslut.

Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som startade 2011. Vi har klienter över hela Sverige. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionshinder med ärenden som att ansöka och överklaga personlig assistans och assistansersättning.

Här finns Assistansjuristerna

Medarbetare

Niki och Niklas